LĐLĐ huyện Tiên Du (Bắc Ninh): 150 cán bộ công đoàn sôi nổi thi tài

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.
Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.
Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.
Lên top