LĐLĐ huyện Lương Tài: Ra mắt CĐCS và tặng quà cho CNLĐ khó khăn

Lễ ra mắt công đoàn cơ sở Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Dương.
Lễ ra mắt công đoàn cơ sở Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Dương.
Lễ ra mắt công đoàn cơ sở Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Dương.
Lên top