Lao động nữ có nguy cơ mất việc làm cao hơn nam giới

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao quà cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao quà cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao quà cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top