Ký kết thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc

Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh (hàng ngồi, thứ 4 từ trái qua) ký kết thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp với đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: Bảo Hân
Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh (hàng ngồi, thứ 4 từ trái qua) ký kết thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp với đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: Bảo Hân
Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh (hàng ngồi, thứ 4 từ trái qua) ký kết thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp với đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: Bảo Hân
Lên top