Không sao chép tin, bài không chính thống về virus Corona

Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Bắc Ninh phát tờ rơi và tặng khẩu trang đến người lao động.
Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Bắc Ninh phát tờ rơi và tặng khẩu trang đến người lao động.
Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Bắc Ninh phát tờ rơi và tặng khẩu trang đến người lao động.
Lên top