Hơn 800 công nhân lao động được tập huấn về An toàn giao thông

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.
Lên top