Hơn 43,3 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên và phòng chống dịch COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Tiên Du (Bắc Ninh) trao quà nữ công nhân lao động mang thai đến tháng sinh trong khu phong toả. Ảnh: CĐBN
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Tiên Du (Bắc Ninh) trao quà nữ công nhân lao động mang thai đến tháng sinh trong khu phong toả. Ảnh: CĐBN
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Tiên Du (Bắc Ninh) trao quà nữ công nhân lao động mang thai đến tháng sinh trong khu phong toả. Ảnh: CĐBN
Lên top