Danh sách các đồng chí thư ký, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ

Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh khóa XVI ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh khóa XVI ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh khóa XVI ra mắt Đại hội.
Lên top