Đại sứ quán New Zealand hỗ trợ lao động nữ tại tỉnh Bắc Ninh

Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Uỷ viên đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) trao hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tới lao động nữ tại tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: B.Đ.N
Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Uỷ viên đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) trao hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tới lao động nữ tại tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: B.Đ.N
Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Uỷ viên đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) trao hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tới lao động nữ tại tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: B.Đ.N
Lên top