Công nhân trong doanh nghiệp có chủ bỏ trốn nhận lương 1,5 tỉ đồng

Công nhân lao động Công ty Yestech Vina làm thủ tục nhận lương. Ảnh: CĐBN
Công nhân lao động Công ty Yestech Vina làm thủ tục nhận lương. Ảnh: CĐBN
Công nhân lao động Công ty Yestech Vina làm thủ tục nhận lương. Ảnh: CĐBN
Lên top