Công nhân nòng cốt thi tìm hiểu pháp luật

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà trao chứng nhận cho đội đạt giải Nhất.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà trao chứng nhận cho đội đạt giải Nhất.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà trao chứng nhận cho đội đạt giải Nhất.
Lên top