Công đoàn tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 100 tấn hàng tới các tỉnh miền Nam

Xe chở nhu yếu phẩm do Công đoàn tỉnh Bắc Ninh ủng hộ lên đường vào miền Nam. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Xe chở nhu yếu phẩm do Công đoàn tỉnh Bắc Ninh ủng hộ lên đường vào miền Nam. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Xe chở nhu yếu phẩm do Công đoàn tỉnh Bắc Ninh ủng hộ lên đường vào miền Nam. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Lên top