Công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Chung tay vì công nhân vùng dịch

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ người lao động phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ người lao động phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ người lao động phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Lên top