Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh: Tặng quà đoàn viên công đoàn

Đồng chí Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh và đại diện công ty cổ phần sữa Hà Lan tặng quà cho các đồng chí đoàn viên công đoàn. Ảnh: Phạm Minh Hiểu
Đồng chí Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh và đại diện công ty cổ phần sữa Hà Lan tặng quà cho các đồng chí đoàn viên công đoàn. Ảnh: Phạm Minh Hiểu
Đồng chí Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh và đại diện công ty cổ phần sữa Hà Lan tặng quà cho các đồng chí đoàn viên công đoàn. Ảnh: Phạm Minh Hiểu
Lên top