Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh: Biểu dương điển hình tiên tiến

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các KCN Bắc Ninh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Minh Hiểu.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các KCN Bắc Ninh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Minh Hiểu.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các KCN Bắc Ninh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Minh Hiểu.
Lên top