Công đoàn các KCN Bắc Ninh: Phấn đấu phát triển 3-4 nghìn đoàn viên

Lên top