CĐ ngành Y tế Bắc Ninh: Sôi nổi thi đua trong Tháng Công nhân

CNLĐ trong Ngày hội Văn hóa- thể thao.
CNLĐ trong Ngày hội Văn hóa- thể thao.
CNLĐ trong Ngày hội Văn hóa- thể thao.
Lên top