CĐ Các khu công nghiệp Bắc Ninh ủng hộ nhân dân và NLĐ các tỉnh phía Nam

Công đoàn cơ sở ủng hộ nhu yếu phẩm cho nhân dân, người lao động các tỉnh miền Nam. Ảnh: Minh Hiểu
Công đoàn cơ sở ủng hộ nhu yếu phẩm cho nhân dân, người lao động các tỉnh miền Nam. Ảnh: Minh Hiểu
Công đoàn cơ sở ủng hộ nhu yếu phẩm cho nhân dân, người lao động các tỉnh miền Nam. Ảnh: Minh Hiểu
Lên top