Bắc Ninh tổ chức “Ngày hội công nhân- Phiên chợ nghĩa tình”

Tiết mục thi gói bánh chưng tại ngày hội.
Tiết mục thi gói bánh chưng tại ngày hội.
Tiết mục thi gói bánh chưng tại ngày hội.
Lên top