Bắc Ninh: Thành lập Công đoàn cơ sở tại huyện Tiên Du

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huỵện Tiên Du (thứ 2 từ phải qua) trao Quyết định thành lập công đoàn cơ sở.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huỵện Tiên Du (thứ 2 từ phải qua) trao Quyết định thành lập công đoàn cơ sở.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huỵện Tiên Du (thứ 2 từ phải qua) trao Quyết định thành lập công đoàn cơ sở.
Lên top