Bắc Ninh: Tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII cho 500 đại biểu

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Hiểu.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Hiểu.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Hiểu.
Lên top