Bắc Ninh: Sôi động tại sân chơi “Sau giờ thứ 8”

Một tiết mục trong sân chơi "Sau giờ thứ 8" do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc NInh phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Ảnh: Lâm Mây.
Một tiết mục trong sân chơi "Sau giờ thứ 8" do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc NInh phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Ảnh: Lâm Mây.
Một tiết mục trong sân chơi "Sau giờ thứ 8" do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc NInh phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Ảnh: Lâm Mây.
Lên top