Bắc Ninh: Phát miễn phí 50.000 khẩu trang kháng khuẩn phòng COVID-19

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (thứ 3 từ phải sang) phát khẩu trang vải kháng khuẩn cho công nhân lao động.
Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (thứ 3 từ phải sang) phát khẩu trang vải kháng khuẩn cho công nhân lao động.
Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (thứ 3 từ phải sang) phát khẩu trang vải kháng khuẩn cho công nhân lao động.
Lên top