Bắc Ninh: Làm việc với công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Goertek

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà tới công nhân lao động công ty. Ảnh: Q.Chi
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà tới công nhân lao động công ty. Ảnh: Q.Chi
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà tới công nhân lao động công ty. Ảnh: Q.Chi
Lên top