Bắc Ninh: Ký giao ước thi đua cụm LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Nguyễn Thanh Hiếu
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Nguyễn Thanh Hiếu
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Nguyễn Thanh Hiếu
Lên top