Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bắc Ninh: Ký giao ước thi đua Cụm LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố

Cụm thi đua LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua năm 2019.
Cụm thi đua LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua năm 2019.
Cụm thi đua LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua năm 2019.
Lên top