Bắc Ninh: Ký giao ước thi đua cụm công đoàn ngành và tương đương

Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua. Ảnh: Lê Hồng
Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua. Ảnh: Lê Hồng
Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua. Ảnh: Lê Hồng
Lên top