Bắc Ninh: Kịp thời hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Cán bộ công đoàn trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Cán bộ công đoàn trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Cán bộ công đoàn trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Lên top