Bắc Ninh: Giới thiệu việc làm mới cho hơn 7.000 lao động

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: N.Hoàng
Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: N.Hoàng
Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: N.Hoàng
Lên top