Bắc Ninh: Dự kiến ít nhất 15.000 đoàn viên, NLĐ được dùng các dịch vụ

Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019 do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019 do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019 do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
Lên top