Bắc Ninh: Đối tượng đoàn viên nào được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi COVID-19?

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tiền, hiện vật ủng hộ người lao động bị nhiễm COVID-19, thuộc diện F1. Ảnh: Ngọc Tú
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tiền, hiện vật ủng hộ người lao động bị nhiễm COVID-19, thuộc diện F1. Ảnh: Ngọc Tú
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tiền, hiện vật ủng hộ người lao động bị nhiễm COVID-19, thuộc diện F1. Ảnh: Ngọc Tú
Lên top