Bắc Ninh bàn giao phòng vắt và trữ sữa cho doanh nghiệp có đông lao động nữ

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh bàn giao phòng vắt và trữ sữa tại doanh nghiệp. Ảnh: Lâm Mây
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh bàn giao phòng vắt và trữ sữa tại doanh nghiệp. Ảnh: Lâm Mây
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh bàn giao phòng vắt và trữ sữa tại doanh nghiệp. Ảnh: Lâm Mây
Lên top