Bắc Ninh: Bàn giao phòng vắt và trữ sữa cho doanh nghiệp có đông lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh bàn giao phòng vắt và trữ sữa tới doanh nghiệp. Ảnh: Lâm Mây.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh bàn giao phòng vắt và trữ sữa tới doanh nghiệp. Ảnh: Lâm Mây.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh bàn giao phòng vắt và trữ sữa tới doanh nghiệp. Ảnh: Lâm Mây.
Lên top