Bắc Ninh: 185 triệu đồng, hàng ngàn hiện vật ủng hộ NLĐ chống dịch

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tiền, hiện vật ủng hộ người lao động bị nhiễm COVID-19, thuộc diện F1. Ảnh: Ngọc Tú
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tiền, hiện vật ủng hộ người lao động bị nhiễm COVID-19, thuộc diện F1. Ảnh: Ngọc Tú
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tiền, hiện vật ủng hộ người lao động bị nhiễm COVID-19, thuộc diện F1. Ảnh: Ngọc Tú
Lên top