Bắc Ninh: 1.800 công nhân nghỉ việc tạm thời để phòng chống COVID-19

Một số công ty đã cho công nhân nghỉ việc tạm thời để phòng chống COVID-19. Ảnh minh họa.
Một số công ty đã cho công nhân nghỉ việc tạm thời để phòng chống COVID-19. Ảnh minh họa.
Một số công ty đã cho công nhân nghỉ việc tạm thời để phòng chống COVID-19. Ảnh minh họa.
Lên top