ATM gạo Bắc Ninh: Tiếp nhận hàng chục tấn gạo của các nhà hảo tâm

Công nhân lao động khó khăn đến đăng ký nhận gạo miễn phí tại ATM gạo. Ảnh: Ngọc Tú.
Công nhân lao động khó khăn đến đăng ký nhận gạo miễn phí tại ATM gạo. Ảnh: Ngọc Tú.
Công nhân lao động khó khăn đến đăng ký nhận gạo miễn phí tại ATM gạo. Ảnh: Ngọc Tú.
Lên top