ATM gạo Bắc Ninh: 8 ngày phát 98 tấn gạo miễn phí cho người lao động

Đông đảo công nhân lao động khó khăn đến nhận gạo tại chương trình. Ảnh: Ngọc Tú
Đông đảo công nhân lao động khó khăn đến nhận gạo tại chương trình. Ảnh: Ngọc Tú
Đông đảo công nhân lao động khó khăn đến nhận gạo tại chương trình. Ảnh: Ngọc Tú
Lên top