Bạc Liêu: Thăm hỏi, động viên 12 chốt kiểm dịch COVID-19 tại huyện Hòa Bình

Lên top