LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ trang phục phòng dịch cấp độ 4 cho ngành y tế

Lên top