Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn:

Làm việc với các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố

Lên top