Bắc Kạn: Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể

Lên top