Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang:

Sáu tháng, đạt 180% kế hoạch thành lập công đoàn cơ sở của cả năm

Lên top