Khánh thành nhà “Mái ấm Công đoàn” tại huyện Yên Thế (Bắc Giang)

Lên top