Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Thành lập thêm một công đoàn cơ sở

Lên top