Hơn 13,5 nghìn LĐ Bắc Giang phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương

Lên top