Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN:

Chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

Lên top