Bắc Giang thành lập thêm một khu công nghiệp vốn đầu tư 1.185 tỉ đồng

Lên top