Bắc Giang: Doanh nghiệp trong KCN chỉ được tuyển dụng lao động ở vùng xanh

Lên top