Bắc Giang: 100% người lao động tại doanh nghiệp có F0, F1 phải lấy mẫu xét nghiệm

Lên top