Thành phố Bắc Giang:

645 người tham gia hiến "Những giọt máu hồng"

Lên top